ReMo erbjudande
Organisationsutveckling och omorganisation baserat på potentialer.

Omorganisationer, fusioner, för snabb eller för långsam tillväxt är ofta kombinerade med demotivation av medarbetarna. Denna brist på motivation pekar oftast mot en underliggande brist på strategi och struktur.

Organisationsutveckling lyckas när medarbetarna är delaktiga från start. För detta har ReMo utvecklat ett system med fyra, tydligt målorienterade steg. Dessa kan implementeras på ett sätt som garanterat leder till framgång:

 1. Vision/mission workshop med 3 I koncept.
  Under en 2-3 dagars workshop med högsta ledningen besvaras följande frågor:
  Vilka är målen och vad är grunden för den planerade organisationsförändringen?
  Hur ska den framtida organisationsidentiteten och -kulturen se ut?
  Vilka delar av den aktuella identiteten ska behållas?
  I vilken tidsföljd ska förändringen genomföras?
  Enligt vilka nyckeltal ska förändringens framgång mätas?
 2. En analys av potentialfaktorerna i den nuvarande organisationsidentiteten utförs genom en snabbt och enkelt organiserad kartläggning. Det noggrannt testade och skyddade software verktyg som används är utvecklat av ReMo. Det identifierar de faktorer för medarbetarmotivation som har varit starkast fram till nu. Att ignorera dessa faktorer i organisationsförändringar har i det förflutna bl.a. lett till att ca 80% av alla fusioner inte nått de uppsatta målen. Potentialanalysen listar de faktorer som alltid är nära förbundna med företagets identitet och de värderingar som de innehåller.
 3. Vision, mission och potentialfaktorer sammanställs till en projektdesign under en andra workshop med högsta ledningen. Milstolpar identifieras och kriteria för mätning av framgång bestäms.
 4. De bestämda förändringarna genomförs. Om önskvärt kan också förändringsprocessen ledas och styras av ReMo, (alla ReMo konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling.) Efter att de olika förändringsstegen genomförts mäts och utvärderas de definierade nyckeltalen via en andra kartläggning.
Vi presenterar mycket gärna konceptet i ett personligt möte där vi också kan visa på goda exempel.